བདེན་གཉིས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

མཛད་པ་པོ།  ལོ་ཙཱ་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་།  ༡༢༩༩-༡༣༥༣

བརྗོད་བྱ།   བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག

དེབ་ཨང་།  ༡༣༩

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༢ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༡༦

ཕབ་ལེན་གནོངས།