བདེ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཚུལ།

མཛད་པ་པོ། ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ།

བརྗོད་བྱ། བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ལམ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00328

དེབ་ཨང་།  d-j002

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༨ ཟླ། ༤ ཚེས། ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།