ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

མཛད་པ་པོ།  བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།  དུས་རབས།  ༡༣

བརྗོད་བྱ།   ཆོས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༠

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༣ ཚེས།  ༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།