ནང་ཚན་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཚོགས་ཆུང་། ༢༠༡༤

བརྗོད་བྱ།   ནང་བསྟན་ཚན་རིག་རྣམ་བཞག

དེབ་ཨང་།  ༢༢༤

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༡༠ ཚེས།  ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།