ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ།

རྩོམ་པ་པོ།  ཤེས་རབ་བསྟན་དར།   ༡༩༦༨

བརྗོད་བྱ།   ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས།

དེབ་ཨང་།  ༡༦༤

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།