དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད།

བཀའ་སྡུད་པ་པོ།  རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ།

བརྗོད་བྱ།  འཛམ་གླིང་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00004

དེབ་ཨང་།  Ka-J057

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༡ ཚེས། ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།