དཀྲུག་མའི་ཁུ་ཞག

རྩོམ་པ་པོ།  ཨ་ཚབ་འཇམ་དཔལ།

བརྗོད་བྱ།   སྣ་ཚོགས།

དེབ་ཨང་།  ༢༡༩

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༡༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།