དཀའ་འགྲེལ་པདྨ་ཅན།

མཛད་པ་པོ།  དུས་ཞབས་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ།

བརྗོད་བྱ།  དུས་འཁོརཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00235

དེབ་ཨང་།  Ka-j007

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་དབུ་ཅན་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༦ ཚེས། ༣

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།