ཐུགས་རྗེ་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

རྩོམ་པ་པོ།  ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༦༤-༢༠༡༣

བརྗོད་བྱ།   རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་གྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་ཨང་།  ༢༡༦

མ་ཕྱི།  དེང་རྩོམ་དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༡༨

ཕབ་ལེན་གནོངས།