ཇོ་ནང་བ་ངོ་ཤེས་པ།

རྩོམ་པ་པོ།  སྣ་མང་།

བརྗོད་བྱ།   ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00231

དེབ་ཨང་།  J-f001

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས། རྩི་ནང་དབྱིངས་རིགས་ཀྱིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས་པ

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༤ ཚེས། ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDFའདི་ན་ཡོད།