ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་ཕྱོགས་བཏུས།

ཕྱོགས་སྒྲིག་པ།  ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་ལྷན་འཚོགས།  ༢༠༡༡

བརྗོད་བྱ།   ཇོ་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་ཨང་།  ༡༣༦

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༢ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༡༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།