ངོ་སྤྲོད་རྒྱུད་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ས་བཅད།

མཛད་པ་པོ།  འབྲི་གུང་ལོ་ཙཱ་མ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི། ༡༢༩༩-༡༣༧༦

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00274

དེབ་ཨང་།  Ka-J038

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༦ ཚེས། ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།