ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་འོད་སྣང་།

རྩོམ་པ་པོ།  འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པ།

བརྗོད་བྱ། གཞུང་པོད་ལྔ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00260

དེབ་ཨང་།  p-j004

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ།  ༣ ཚེས། ༡

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།