གྲུབ་འགྲེལ་ཕྱོགས་ལྷུང་མུན་སེལ།

མཛད་པ་པོ།  ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ།  ༡༨༧༩-༡༩༤༠

བརྗོད་བྱ།   ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག

དེབ་ཨང་།  ༢༠༩

མ་ཕྱི།  འཛམ་ཐང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༡༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།