གྲུབ་མཐའི་སྒོ་འབྱེད།

མཛད་པ་པོ།  མཁན་ཆེན་གངས་ཤར་དབང་པོ། ༡༩༢༥-༡༩༥༩

བརྗོད་བྱ།  ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00268

དེབ་ཨང་།  N-G007

མ་ཕྱི།  དབུ་ཅན་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༥ ཚེས། ༡༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།