གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ངོ་སྤྲོད།

མཛད་པ་པོ།  ཆོས་རྗེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ༡༣༠༦-༡༣༨༦

བརྗོད་བྱ།   རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག

དེབ་ཨང་།  ༡༥༦

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༡༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།