གཞན་སྟོང་མཐར་འཛིན་གདུང་འཕྲོག

མཛད་པ་པོ།  ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ།  ༡༨༧༩-༡༩༤༠

བརྗོད་བྱ།   རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན་གྱི་སྤྱི་དོན།

དེབ་ཨང་།  ༢༠༡

མ་ཕྱི།  འཛམ་ཐང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡༡ ཚེས།  ༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།