གཙང་གྲུབ་བྱམས་པ་ཆོས་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཐར།

མཛད་པ་པོ།  བདེ་ལེགས་རབ་རྒྱས། ༡༩༣༦

བརྗོད་བྱ།  གཙང་གྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མི་ཚེ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00263

དེབ་ཨང་།  na-J003

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ།  ༣ ཚེས། ༢༤

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།