གནས་ལུགས་མཛོད།

མཛད་པ་པོ།  ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།  ༡༣༠༨-༡༣༦༣

བརྗོད་བྱ།  འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཤིས་ལུགས།

དེབ་ཨང་།  ༡༧༧

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༧ ཚེས།  ༡༦

ཕབ་ལེན་གནོངས།