ཁྲིད་ཡིག་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། བར་དུ་དགེ་བ།

མཛད་པ་པོ།  གྷ་རུང་བ་ལྷའི་རྒྱལ་མཚན། ༡༣༡༩-༡༤༠༡

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག་སྲོག་འཛིན་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00276

དེབ་ཨང་།  Ka-J041

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༦ ཚེས། ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།