ཇོ་ནང་ཁྲིད་བརྒྱ། ༡

མཛད་པ་པོ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག ༡༥༠༧–༡༥༦༦

བརྗོད་བྱ། མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཟབ་ཁྲིད།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00338

དེབ་ཨང་།  T-J001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༢༠ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༡༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།