རི་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད།

རྩོམ་པ་པོ།  མདའ་མོ་ཚང་རྨོག་རུ་བསྟན་པ།

བརྗོད་བྱ།   བཙན་བྱོལ་བོད་མཻའི་སྤྱི་ཚོགས།

དེབ་ཨང་།  ༢༢༠

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༡༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།