བཅོས་མིན་སེམས་ཀྱི་རང་སྒྲ།

མཛད་པ་པོ།  ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།  ༡༩༧༤

བརྗོད་བྱ།   ལུགས་གཉིས་བླང་དོར་གྱི་བསླབ་བྱ།

དེབ་ཨང་།  ༡༤༤

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།