འགྱུར་གསར།

འཇམ་དཔལ་ལྟ་འདོད་མདོར་བསྟན།

སྒྱུར་པ་པོ།  ཇོ་ནང་ལོ་ཙྭ་ཆོས་གྲགས་དཔལ ༡༢༨༣-༡༣༦༣

བརྗོད་བྱ། སྟོང་ཚུལ་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00003

དེབ་ཨང་།  j-g003

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༨

ཕབ་ལེན་གནོངས།

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་ཀུན་བཏུས། ༡

སྒྱུར་བ་པོ།  ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བློ་གྲོས་དཔལ། ༡༢༩༩-༡༣༥༣

བརྗོད་བྱ།   སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༢

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༣ ཚེས།  ༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་ཀུན་བཏུས། ༢

སྒྱུར་བ་པོ།  ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བློ་གྲོས་དཔལ། ༡༢༩༩-༡༣༥༣

བརྗོད་བྱ།   སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༡

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༣ ཚེས།  ༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།